Pagalbos kelyje Volkswagen ID. šeimos elektromobiliams garantijos sąlygos

Kada beįvyktų ir beveik visoje Europoje. Įvykus gedimui, avarijai, vandalizmo aktui arba (dalių) vagystei, Volkswagen ID. šeimos elektromobilių mobilumo garantija, jeigu buvo laikomasi toliau nurodytų sąlygų**, taikoma išvardintoms paslaugoms organizuoti ir išlaidoms padengti*.

Pagalbos kelyje paslaugos

 • Mūsų Skambučių centro pagalba telefonu +370 52641111Skambinti telefonu
 • Gedimo šalinimas vietoje
 • Pagalba įkraunant aukštos įtampos akumuliatorių bei 12 voltų automobilio akumuliatorių
 • Automobilio nuvilkimas
 • Automobilio gelbėjimo darbai
 • Transportavimo išlaidos
 • Pakaitinis mobilumo užtikrinimas (pvz., taksi, dalijimosi automobiliu paslauga, viešasis keleivinis transportas, pakaitinis arba nuomojamas automobilis) arba grįžimo namo (tolesnės kelionės), pvz., traukiniu, lėktuvu arba keltu, išlaidos
 • Apgyvendinimo išlaidos
 • Automobilio saugojimo vietos arba įgaliotojo serviso partnerio mokesčiai už saugojimą
 • Pagalba nukentėjus nuo vandalizmo, jeigu negalima arba draudžiama tęsti kelionę
 • Pagalba automobilio dalių arba viso automobilio vagystės atveju, jeigu negalima arba draudžiama tęsti kelionę

Sąlygos

1. Pagalba suteikiama įvykus šiems įvykiams 

Mobilumo garantijos teikėjas yra Moller Baltic Import SE.

Paslaugos teikiamos, kai atitinkamos transporto priemonės vairuotojas (v/m/n)*** dėl (taip pat jo paties sukelto) gedimo, avarijos, (dalių) vagystės arba vandalizmo nebegali tęsti kelionės arba kelionę tęsti draudžiama.

Be techninių gedimų papildomai yra apdraudžiamos visų kitų įvykių, pvz., paties sukeltų gedimų, avarijų, (dalių) vagystės arba vandalizmo, visos šiose sąlygose aprašytos paslaugos. Dėl žalų, kurias sąlygojo suteiktos paslaugos, ir dėl kurių pretenzija gali būti pareikšta paslaugų teikėjui, prašome kreiptis į ARC Europe žalų valdymo padalinį.

ARC Europe visas serviso paslaugas teikia Volkswagen AG vardu.

Mobilumo garantija garantijos gavėjui suteikiamos teisės galioja papildomai šalia įstatymais nustatytų garantijos teisių. Garantija neapriboja garantijos gavėjui - transporto priemonės pirkėjui pasireiškus trūkumams įstatymais nustatytų neatlygintinų teisių transporto priemonės pardavėjo atžvilgiu ir jo teisės reikšti galimas pretenzijas pagal įstatymą dėl gamintojo atsakomybės už produkto kokybę garantijos teikėjui - transporto priemonės gamintojui.

2. Pagalba teikiama šiems asmenims

Pagalbos kelyje paslaugos teikiamos vairuotojui ir kitiems kelyje įvykusio gedimo arba avarijos metu automobilyje esantiems asmenims, tačiau ne daugiau, nei registracijos liudijime nurodytas vietų skaičius. Netaikoma pakeleiviams ir už atlygį vežamiems keleiviams.

3. Pagalba teikiama šioms transporto priemonėms

Pagalbos kelyje paslaugos teikiamos Volkswagen ID. šeimos elektromobiliams, naudojamiems pagal pirkimo, išperkamosios nuomos arba ilgalaikės nuomos sutartis. 

Paslaugos neteikiamos policijos, ugniagesių, greitosios pagalbos, gelbėjimo tarnybų ir komercinio keleivių vežimo automobiliams. Taksi, nuomos, vairuotojų rengimo ir pašto automobiliams teikiama pagalba telefonu, pagalba vietoje ir nuvilkimo paslauga. Kai taksi ir vairuotojų rengimo automobiliai yra naudojami asmeniniais tikslais, paslaugos teikiamos visa apimtimi.

Korporatyvinio automobilių parko automobiliams paslaugos pagal šias sąlygas teikiamos. Tačiau, kai korporatyvinio automobilių parko automobiliai yra naudojami nuomai, taikomi nuomojamiems automobiliams numatyti apribojimai.

Pagalbos kelyje paslaugos galioja tik sąlygų taikymo srityje (žr. toliau 4 punktą) registruotiems automobiliams.

4. Taikymo sritis

Pagalbos kelyje paslaugos teikiamos šiose šalyse: Andoroje (AND), Baltarusijoje (BLR), Belgijoje (BEL), Bosnijoje ir Hercegovinoje (BIH), Bulgarijoje (BGR), Danijoje (DNK), Vokietijoje (DEU), Estijoje (EST), Suomijoje (FIN), Prancūzijoje (FXX), Gibraltare (GIB), Graikijoje (GRC), Airijoje (IRL), Islandijoje (ISL), Italijoje (ITA), Kanarų salose (IC), Kroatijoje (HRV), Latvijoje (LVA), Lichtenšteine (LIE), Lietuvoje (LTU), Liuksemburge (LUX), Monake (MCO), Juodkalnijoje (MNE), Nyderlanduose (NLD), Šiaurės Makedonijoje (MKD), Norvegijoje (NOR), Austrijoje (AUT), Lenkijoje (POL), Portugalijoje (PRT), Rumunijoje (ROU), San Marino Respublikoje (SMR), Švedijoje (SWE), Šveicarijoje (CHE), Serbijoje (SRB), Slovakijoje (SVK), Slovėnijoje (SVN), Ispanijoje (ESP), Čekijoje (CZE), Vengrijoje (HUN), Didžiojoje Britanijoje (UK), Gernsyje (GGY), Džersyje (JEY), Meno saloje (IMN) ir Vatikane (VAT). 

5. Pagalbos kelyje paslaugų teikimo trukmė

Garantija įsigalioja garantijos teikėjui arba įgaliotajam Volkswagen partneriui perdavus automobilį pirmajam pirkėjui arba nuo pirmosios registracijos datos, atitinkamai kuris įvykis pirmesnis, ir galioja trejus metus. Nepriklausomai nuo to, garantija įsigalioja įgaliotam Volkswagen partneriui patiekus, įregistravus arba naudojant automobilį taikymo srityje pagal 4 punktą. 

Mobilumo pagalba yra susieta su automobiliu. Automobilio pardavimo atveju garantijos teikėjas sutinka, kad garantijos sutartį perimtų naujasis savininkas. 

6. Paslaugos

6.1. Mūsų Skambučių centro teikiama pagalba telefonu

Įvykus Volkswagen ID. šeimos elektromobilio gedimui kelyje, visada pirmiausia reikia susisiekti su mūsų Skambučių centru. Gautos informacijos pagrindu Skambučių centre priimamas sprendimas, ar problemą galima išspręsti telefonu, ar būtina imtis kitų priemonių. 

6.2. Pagalba įvykus gedimui kelyje, transporto priemonės nuvilkimas ir gelbėjimo darbai

Įvykus gedimui kelyje, pagalbą teikia Skambučių centras arba ji teikiama vietoje. Jeigu įvykio vietoje nėra galimybės užtikrinti, kad automobilis būtų tinkamas tęsti kelionę, organizuojamas ir apmokamas jo nuvilkimas iki artimiausio įgaliotojo serviso partnerio. Pagalba teikiama ir kilus sunkumų įkraunant aukštos įtampos akumuliatorių, pvz., dėl kištuko, įkrovos lizdo, įkrovimo mazgo dangtelio, kabelio arba periferinių problemų (pvz., įkrovimo stotelės gedimo). 

Išsikrovus aukštos įtampos akumuliatoriui užtikrinama, kad pasiektumėte artimiausią veikiančią įkrovimo stotelę, pageidaujant teisėto vairuotojo darbo vietoje arba jo gyvenamosios vietos adresu, jeigu ji nutolusi ne didesniu kaip 50 km atstumu.

Įvertinus tikėtiną remonto darbų trukmę, Skambučių centre – atsižvelgus į kliento interesus – priimamas sprendimas, ar reikės laukti (remonto darbai atliekami Jums laukiant), ar visgi būtina organizuoti alternatyvią mobilumo formą ir (arba) nakvynes.

Jeigu prieš tai reikėtų vykdyti transporto priemonės gelbėjimo darbus, šie darbai organizuojami, vykdomi ir apmokami.

6.3. Mokesčiai už saugojimą

Įgaliotojo serviso partnerio arba automobilio saugojimo vietos mokesčiai (priežiūros išlaidos) yra įskaičiuoti. 

6.4. Pakaitinio mobilumo užtikrinimas

Visų apdraustų įvykių atveju, kai nėra galimybės užtikrinti, kad vairuotojas galėtų tęsti kelionę gedimą patyrusiu automobiliu, atsižvelgus į individualią kliento situaciją, pagal aplinkybes ir akumuliuojant, organizuojamos ir apmokamos šios paslaugos:

 • Taksi, keleivių vežimo paslaugų teikėjų, viešojo keleivinio transporto, dalijimosi automobiliu, pavežėjų, dviračių nuomos ir pan. paslaugų pakaitinio mobilumo išlaidos, vienam atvejui (vairuotojui ir visiems keleiviams) neviršijančios 150,- € be PVM. 
 • Būtinojo remonto metu, bet neilgiau kaip trims dienoms ir savaitgaliui bei švenčių dienoms, suteikiamas pakaitinis automobilis. 
 • 2 klasės geležinkelio bilieto arba ekonominės klasės lėktuvo bilieto, jeigu kelionė geležinkeliu trunka ilgiau kaip šešias valandas, įskaitant tikslingas bilietų kombinacijas grįžti nuolatinės gyvenamosios vietos adresu arba tęsti kelionę į ankstesnį tikslą, išlaidos ne daugiau kaip iki 500,- € be PVM vienam atvejui (vairuotojui ir visiems keleiviams). Prieš pasinaudojant paslaugomis, kurių išlaidos viršija šią sumą, būtina gauti mūsų Skambučių centro leidimą. 

Pakaitinis automobilis suteikiamas ne aukštesnės kaip nukentėjusiojo automobilio klasės ir turi būti paimtas iš įgaliotojo serviso partnerio, kuris atlieka šio automobilio remonto darbus, arba tarpininkaujant Skambučių centrui. Teisė į elektromobilį netaikoma. Galimai dėl pakaitinio automobilio susidarančias papildomas išlaidas, pvz., degalų, elektros, kelių mokesčių ir pan. dengia vairuotojas. 

Vairuotojas privalo atitikti automobilio nuomotojo keliamus reikalavimus dėl amžiaus, galiojančio vairuotojo pažymėjimo, užstato už degalus ir kredito kortelės. 

Nuomos sutartį dėl neįtrauktų paslaugų vairuotojas sudaro savo vardu ir sąskaita. Įtrauktos paslaugos: nuomos išlaidos už parą, įskaitant kasko draudimą avarijos atveju taikant išskaitą, draudimą nuo vagystės ir privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą, neribotą ridą, automobilio stovėjimo mokesčius traukinių stotyse, oro uostuose ir nedarbo valandomis naktį arba savaitgaliais bei žiemines padangas, jeigu reikalaujama teisės aktais. 

Nuomojamo automobilio grąžinimo mokestis (Drop-off), kai į užsienį vykstama tik viena kryptimi, negali būti didesnis kaip 1.250,- € be PVM. 

Nei kasko draudimo išskaita, nei išlaidos už priedus, pvz., navigaciją, vaikiškas kėdutes, sniego grandines ir pan., nėra įtrauktos. 

6.5. Apgyvendinimo išlaidos

Apmokamos ne didesnės kaip 150,- € be PVM apgyvendinimo išlaidos, įskaitant pusryčius, už ne ilgiau kaip tris naktis, kai teisėtas vairuotojas nuo savo pagrindinės gyvenamosios vietos yra nutolęs daugiau kaip per 100 km. 

7. Papildoma paslauga užsienyje: faktinės vertės draudimo metu neviršijantis automobilio pargabenimas 

Nesuremontuoto automobilio pargabenimas iš įvykio vietos iki įgaliotojo serviso partnerio vairuotojo gyvenamojoje vietoje arba jo pasirinkto įgaliotojo serviso partnerio, jeigu jis negali būti suremontuotas per tris darbo dienas. Šiam sprendimui dėl automobilio pargabenimo iš užsienio bei su tuo susijusių išlaidų padengimo privaloma iš anksto gauti Skambučių centro leidimą. 

8. Garantijos įsipareigojimai netaikomi šiems įvykiams:

a) įvykiams, kuriuos sukėlė nesilaikant gamintojo reikalavimų atlikti techninės priežiūros ir (arba) remonto darbai bei Volkswagen AG nepatvirtintos atsarginės dalys arba priedais;

b) įvykiams, kurie įvyko dėl to, kad pirkėjas arba automobilio naudotojas nesilaikė automobilio naudojimo reikalavimų (naudotojo žinyno, techninės priežiūros instrukcijų), įskaitant būtinus, tačiau neatliktus serviso darbus;

c) įvykiams, susijusiems su nukentėjusio automobilio dalyvavimu lenktynėse, raliuose ir panašiose varžybose arba treniruotėse, pvz., sportinio vairavimo, šonaslydžio arba saugaus vairavimo mokymuose;

d) įvykiams, susijusiems su karo veiksmais, revoliucija, maištu, streiku, areštu, piratavimu, gamtos katastrofa, teroro aktu, vidaus riaušėmis, sukilimu, vyriausybinių institucijų taikomomis privalomomis priemonėmis arba oficialiai paskelbtais draudimais;

e) įvykiams, susijusiems su sąmoningu nusikaltimų arba nusižengimų vykdymu arba mėginimu juos vykdyti;

f) įvykiams, susijusiems su vairavimu išgėrus, piktnaudžiavimu kvaišalais arba medikamentais;

g) įvykiams, susijusiems su automobilyje vežamų arba vairuotojo ar keleivių turimų daiktų sugadinimu arba sunaikinimu;

h) išlaidoms už gelbėjimo, valymo ir tvarkymo darbus avarijos arba gedimo vietoje

i) įvykiams, kai įvykus gedimui, avarijai arba transportuojant automobilį, pagrobiami arba prarandami automobilyje buvę daiktai;

j) papildomoms, netiesioginėms arba pasekmės žaloms, o tiksliau negautam pelnui arba negautoms pajamoms, pavėlavus į traukinį arba skrydį ar keltą arba praleidus koncertą ir pan.;

k) savanoriškiems mokėjimams (pvz., arbatpinigiams);

l) automobilyje užrakintoms arba paliktoms bet kokios rūšies prekėms;

m) gedimams, kurie įvyko dėl teisėtai naudojamo automobilio tempiamos priekabos defekto arba dėl priekabai tempti netinkamo automobilio;

n) įvykiams, kuriuos sukėlė grubus aplaidumas arba tyčiniai naudos gavėjo veiksmai;

o) automobiliui nukentėjus nuo išorinio ugnies poveikio; 

p) įvykus branduolinei reakcijai, branduolinei spinduliuotei bei atominei, biologinei ir cheminei taršai;

q) įvykiams, kuriuos sukėlė galiojančio vairuotojo pažymėjimo neturintis vairuotojas;

r) neteisėto pasišalinimo iš įvykio vietos sąlygotiems įvykiams;

s) įvykiams vairuotojui nepaisius raudonos spalvos signalo;

t) įvykiams, kai teisėtai naudojamas automobilis yra pažymėtas eksporto, tranzitiniais, bandomojo važiavimo arba pardavėjo numeriais; 

u) įvykiams ne viešo naudojimo keliuose, pvz., paplūdimyje, miško keliuke, kalnų keliuose ir upeliuose.

9. Garantijos gavėjo įsipareigojimai įvykus gedimui, avarijai, apgadinimui, vagystei ir pan.

Visais atvejais privaloma nedelsiant informuoti Skambučių centrą. Tuoj pat nesusisiekus su Skambučių centru, įsipareigojimų vykdymo prievolė netenka galios. Skambučių centras organizuoja arba paveda taikyti būtinas priemones, o dėl to susidariusios išlaidos padengiamos nustatytose ribose.

Jeigu aplinkybės verčia vairuotoją imtis priemonių pačiam, jis, prieš tai gavęs Skambučių centro leidimą,  gali pateikti patikrinti paslaugas, kuriomis buvo pasinaudota, patvirtinančių dokumentų originalus.

Šiuos kvitus reikia siųsti nurodytu elektroniniu paštu:

claims.management@arceurope.com

Prireikus ir esant galimybei gali būti pareikalauta pateikti policijos pranešimą.

10. Įsipareigojimų nesilaikymas

Pažeidus nustatytas prievoles pranešti, informuoti arba veikti, gali būti atitinkamai apribojamas įsipareigojimų vykdymas, nebent vairuotojas įrodo, kad sutarčiai prieštaraujantys veiksmai neturėjo įtakos žalos susidarymui, mastui arba faktui.

11. Kitos teisės

Ši mobilumo garantija nesuteikia platesnių teisių, nei čia nurodytieji įsipareigojimai. Pretenzijos dėl garantijos teikėjo ir jo pagalbinių vykdytojų ir teisėtų atstovų tyčinio arba grubiai aplaidaus elgesio ir pretenzijos dėl kūno sužalojimų, gyvybės arba sveikatos lieka galioti nepakitusios. 

12. Subsidiarumo išlyga arba reikalavimų perleidimo teisė

Įvykus avarijai jokie įsipareigojimai pagal šią sutartį nevykdomi, jeigu ir kai tą pačią žalą privalo atlyginti  trečiasis asmuo (už žalos atlyginimą atsakingas asmuo, savanoriškas arba privalomasis draudimas). Jeigu nepaisant pirmiau nurodytos sąlygos už tą pačią žalą buvo atlyginta, šie įsipareigojimai laikomi avansiniais, o vairuotojas savo teises trečiųjų asmenų atžvilgiu jų apimtimi perleidžia paslaugų teikėjui ir, papildomai suteikdamas jam įgaliojimus priimti mokėjimus, įgalioja jį pareikšti šiuos reikalavimus tretiesiems asmenims ir priimti mokėjimus užskaitant juos įsipareigojimams.

13. Apibrėžimai

Naudos gavėjas arba garantijos gavėjas

Kiekvienas asmuo, įgaliotas gauti pagalbos kelyje paslaugas, kaip smulkiau apibrėžta šiose garantijos sąlygose. 

Gedimas 

Gedimas yra bet koks Jūsų automobilio techninis sutrikimas, kuriam pasireiškus kliento nuomone negalima tęsti kelionę. Jiems priskiriami ir Jūsų pačių sukelti sutrikimai, pvz., (beveik) tuščias aukštos įtampos akumuliatorius.

Avarija

Avarija yra Jūsų automobiliui padaryta žala, kurią sukėlė staigus nenumatytas įvykis, dėl kurio negalima arba pagal teisės aktų reikalavimus draudžiama tęsti kelionę. Šiems įvykiams priskiriama ir graužikų padaryta žala.

Vagystė

Automobilio dalių arba viso automobilio vagystė, dėl kurios negalima arba draudžiama tęsti kelionę, yra dėl mėginimo įvykdyti arba įvykdytos vagystės, vagystės siekiant pasinaudoti arba apiplėšti padaryta žala, išskyrus pasisavinimą.

Vandalizmas

Pagalba kelyje teikiama, jeigu Jūsų automobilį sąmoningai ir tyčia apgadino arba sunaikino tretieji asmenys ir dėl to negalima arba draudžiama tęsti kelionę. 

Įgaliotasis serviso partneris

Įgaliotieji serviso partneriai yra atlikti serviso ir techninio aptarnavimo bei remonto darbus Volkswagen ID. šeimos automobiliams oficialaus importuotojo įvardintos serviso įmonės. 

14. Paslaugos teikėjas

Paslaugas pagal šią sutartį teikia ARC Europe nariai arba sutartiniai partneriai. * Išmokos už paslaugas, kuriomis nebuvo pasinaudota, nemokamos.
** Volkswagen pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti Volkswagen mobilumo garantijos turinį arba paslaugas.
*** Turima omenyje vyriška, moteriška ir neapibrėžta forma. Kad būtų paprasčiau skaityti, toliau tekste vartojame vyrišką giminę, ir prašome atitinkamai papildyti pagal prasmę mintyse.