legal

Naudojimo sąlygos

Privatumo politika

Rinkdama, naudodama ir tvarkydama asmens duomenis, bendrovė „Moller Baltic Import SE“ (Volkswagen“ importuotojas Baltijos šalyse) laikosi Latvijos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo.

Renkami šie duomenys: vardas, kontaktinė informacija (telefonas, e. pašto adresas). Surinkti asmens duomenys naudojami susisiekti paraiškoje nurodytais klausimais, produktams ir paslaugoms analizuoti ir gerinti, pagalbos paslaugoms užtikrinti.

Klientų asmens duomenys renkami iš šių šaltinių:

  • pildant paraiškas šioje interneto svetainėje pateikta informacija;
  • užsisakant naujienlaiškius šioje interneto svetainėje pateikta informacija;
  • kontaktinė informacija, pateikta dalyvaujant Volkswagen“ renginiuose;
  • informacija apie produktų pardavimą, gauta iš Volkswagen“ atstovų;
  • informacija iš viešų duomenų bazių (registrų).
  •  

„Moller Baltic Import SE“ nerenka ir nereikalauja asmens duomenų iš trečiųjų šalių. „Moller Baltic Import SE“ nerenka tų asmens duomenų, kurie pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą laikomi slaptais.

Iš klientų gauti duomenys tvarkomi Europos Ekonominės erdvės šalyse. Duomenis tvarko „Moller Baltic Import SE“ arba trečiosios šalys, veikiančios „Moller Baltic Import SE“ pavedimu ir laikydamosi šių reikalavimų.

Ryšium su tuo, kas pasakyta pirmiau, klientų asmens duomenys gali būti siunčiami šioms trečiosioms šalims:

  • Volkswagen AG“;
  • Volkswagen“ atstovams Latvijoje;
  • mokesčių ir muitinės institucijoms, policijai ir kitoms valstybinėms įstaigoms – tiek, kiek būtina ir laikantis įstatymų.

Nesvarbu, kur ar kam pateikiami asmens duomenys arba kur suteikiama prieiga prie jų, „Moller Baltic Import SE“ užtikrina Latvijos Respublikoje surinktų asmens duomenų apsaugą pagal asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimus.

„Moller Baltic Import SE“ patvirtina, kad surinkti asmens duomenys nebus pateikti viešai.

„Moller Baltic Import SE“ patvirtina, kad asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, tikslingumo, minimalumo, vartojimo apribojimo, duomenų kokybės, saugumo ir individualaus dalyvavimo principų.

Klientai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenis (suprasdami, kad „Moller Baltic Import SE“ bei Volkswagen“ atstovai ir toliau turi teisę tvarkyti pateiktus asmens duomenis vykdydami savo prievoles pagal įstatymą), taip pat reikalauti bet kurią asmens duomenų dalį atnaujinti, pakeisti ar ištrinti.

Jei nenorite, kad jūsų duomenys būtų naudojami anksčiau minėtais būdais, prašom atsiųsti mums laisvos formos prašymą e. pašto adresu info@volkswagen.lv

Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis sąlygomis, ir sutinka, kad jo asmens duomenys bus naudojami, tvarkomi ir siunčiami šiose sąlygose nustatyta tvarka.

Prekių ženklai

Visi šioje interneto svetainėje pateikti prekių ženklai, logotipai ir paslaugų ženklai yra Volkswagen“, „Moller Baltic Import SE“ arba trečiųjų šalių nuosavybė. Draudžiama juos naudoti, atsisiųsti, kopijuoti ar platinti bet kokiu būdu be išankstinio rašytinio „Moller Baltic SE Import“ arba atitinkamo trečiojo asmens leidimo.

Atsakomybės apribojimas

„Moller Baltic Import SE“ neprisiima atsakomybės dėl jokių tiesioginių, netiesioginių, susijusių, atsiradusių kaip pasekmė ar specifinių nuostolių, atsiradusių arba galinčių atsirasti atsidarius arba naudojant Volkswagen“ interneto svetainę, įskaitant (tačiau ne tik) nuostolius ar žalą virusams pažeidus jūsų kompiuterio įrangą, taip pat dėl jūsų pasitikėjimo Volkswagen“ interneto svetainėje pateikta informacija.

„Moller Baltic Import SE“ pasilieka teisę bet kada prireikus keisti šias taisykles, todėl skatiname kiekvieną kartą, apsilankius šioje interneto svetainėje, perskaityti jos naudojimo taisykles.