Volkswagen and other scrapped cars after returning, ready for recycling
Volkswagen and other scrapped cars after returning, ready for recycling
Volkswagen and other scrapped cars after returning, ready for recycling
Volkswagen and other scrapped cars after returning, ready for recycling

Žaliavų šaltinis: 95 % jūsų Volkswagen automobilio gali būti perdirbta ir vėl panaudota

Žaliavų šaltinis: 95 % jūsų Volkswagen automobilio gali būti perdirbta ir vėl panaudota

Jūsų Volkswagen automobilio eksploatacija turi būti galutinai nutraukta? Sertifikuotos perdirbimo įmonės pasirūpins, kad 95 % jūsų automobilio būtų perdirbta ir vėl panaudota. Sužinokite čia daugiau apie perdirbimo procesą ir teisines nemokamo pridavimo sąlygas.

Į perdirbimą orientuota konstrukcija

Ekologinis tvarumas yra neatskiriama visos seno automobilio proceso grandinės sudedamoji dalis.

 • Gaminio planavimas
 • Gamyba
 • Perdirbimas

Šie tikslai jau jūsų naujojo Volkswagen automobilio konstravimo metu reikalauja daugybės veiksmų ir priemonių. Gamybos ir eksploatacijos metu tai prisideda prie aplinkosaugos, pvz., padeda tausoti resursus.

Informacija

 • Mes užtikriname, kad iš seno automobilio vėliau galėtų būti išleisti visi eksploataciniai skysčiai ir paprastai nuimtos visos išmontuotinos dalys.
 • Kenksmingųjų medžiagų gamybos prevencija yra viena iš neatskiriamų techninio vystymo aplinkosaugos tikslų sudedamųjų dalių.
 • Antrinių medžiagų naudojimas daugybėje su saugumu nesusijusių konstrukcinių dalių yra leidžiamas, jeigu jos atitinka tuos pačius kokybės reikalavimus, kaip ir pirminės medžiagos.
 • Visos konstrukcinės dalys iš plastiko žymimos pagal tarptautinius ISO standartus, kad būtų įmanomas aiškus identifikavimas.
Visualization of recycled materials as components using the current VW Polo model

Antrinės medžiagos

Aktualiame Polo modelyje antrinės medžiagos gali būti naudojamos taip įvairiose konstrukcinėse dalyse:

 1. Durų apmušimo pagrindas
 2. Bagažo skyriaus grindys
 3. Ratų arkų apdaila
 4. Apsauginės slenksčių juostos
 5. Aerodinaminiai dugno apmušimai
 6. Grindų danga
 7. Posparniai
 8. Apšvietimo moduliai
 9. Dantytojo diržo dangtis

Perdirbimo procesas

1
Pridavimas

Sąlygos

Nesvarbu, kada jūsų Volkswagen buvo užregistruotas pirmą kartą, nuo 2007 metų sausio 1 dienos jūs galite jį nemokamai priduoti į vieną iš sertifikuotų priėmimo centrų. Nemokamam pridavimui taikomos šios sąlygos:

 • Jūsų Volkswagen automobilis buvo registruotas ES mažiausiai mėnesį prieš jo galutinį eksploatacijos nutraukimą.
 • Jūsų Volkswagen automobilis yra visas, tai reiškia, kad jame yra visos svarbiausios konstrukcinės dalys ir komponentai (įskaitant variklį, pavarų dėžę, valdymo prietaisus ir visas kitas dalis).
 • Jūsų Volkswagen automobilyje nėra šiukšlių ir jam nepriklausančių dalių.
 • Jūs priduodate savo Volkswagen automobilį su originaliuoju registracijos dokumentu arba analogišku ES registracijos dokumentu. Priėmimo centre jums išduodamas perdirbimo patvirtinimas, kurio reikia, norint išregistruoti automobilį (galutinai nutraukti eksploataciją) registracijos institucijoje.
Front view of an older car without license plate, ready for a free-of-charge return
Front view of an older car without license plate, ready for a free-of-charge return
2
Pirminis apdorojimas

Jūsų senas automobilis bus paruošiamas perdirbimui. Nuimti komponentai ir skysčiai renkami atskirai ir gali būti vėl panaudojami, utilizuojami arba perdirbami.

 • Nuimamas akumuliatorius.
 • Neutralizuojamos oro pagalvės ir diržų įtempikliai.
 • Pašalinami visi eksploataciniai skysčiai (degalai, variklio, pavarų dėžės ir amortizatorių alyvos, stabdžių skystis, aušinimo skystis, šaltnešis iš oro kondicionieriaus sistemos).
Some blue barrels for liquids, which are stacked sideways on top of each other
Some blue barrels for liquids, which are stacked sideways on top of each other
3
Demontavimas

Po tam tikrų konstrukcinių dalių demontavimo gali tiesiogiai prasidėti perdirbimas. Automobilių prese automobilis suspaudžiamas ir taip paruošiamas smulkintuvui.

 • Išmontuojami katalizatoriai, kad iš jų būtų galima išgauti brangiųjų metalų – platinos, paladžio ir rodžio.
 • Nuimami ratlankiai ir padangos.
 • Nuimamos konstrukcinės dalys ir agregatai, kad galėtų būti panaudojami kaip naudotos atsarginės dalys.
 • Plastikinių dalių išmontavimas selektyviam perdirbimui priklauso nuo ekonominių sąlygų ir rinkoje esančios antrinių medžiagų paklausos.
A compressed red car prepared for the shredder