Nuo sukūrimo iki perdirbimo: ID.3 gyvavimo ciklo įvertinimas

Kiekviename automobilio gyvavimo etape išskiriamas tam tikras kiekis CO2. Gyvavimo ciklo įvertinimas skirtas atskleisti, koks yra tas kiekis. Siekdami mobiliosios ateities su neutraliu anglies dioksido pėdsaku, esame optimizavę ID.3 gamybą, kad būtų sumažintas išmetamo CO2 kiekis. 

žaliavinės medžiagos, ID.3 ir vėjo jėgainės

Automobilio gyvavimo ciklas ir jo poveikis aplinkai

Iššūkis: siekdami optimizuotos COatžvilgiu gamybos, mūsų ekspertai pirmiausia turi sugebėti kuo tiksliau nustatyti išskiriamas CO2 emisijas. Čia į pagalbą ateina gyvavimo ciklo įvertinimo metodas. Šis ISO standartais paremtas metodas leidžia išanalizuoti kiekvieną komponentą ir įvertinti poveikį, kurį automobilis sukelia aplinkai per visą savo gyvavimo ciklą, pradedant žaliavinių medžiagų gavyba ir gamyba, surinkimu gamykloje, pereinant į naudojimo fazę ir baigiant medžiagų perdirbimu. Išskiriamos kelios tokio poveikio kategorijos. Viena iš jų apima CO2 emisijas ir nedidelį kiekį kitų išmetamųjų dujų, kurios konvertuojamos į vadinamuosius anglies dioksido ekvivalentus. Šie matavimo vienetai leidžia įvertinti bendrą šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikį klimatui.

Gyvavimo ciklo įvertinimo iliustracija

Kaip matuojamas tvarumas

Kiekviename gamybos etape komponento emisijos apskaičiuojamos naudojant specialią programinę įrangą, kuri grįsta vidutinėmis vertėmis. Itin imliems energijos požiūriu ID.3. gamybos etapams, pvz., akumuliatoriaus elementų gamybai, įvertinti vietoje vidutinių verčių naudojami konkretūs atitinkamų tiekėjų pateikti duomenys. Šis procesas vadinamas specialiuoju gyvavimo ciklo įvertinimu. Jis parodo, koks poveikis sukeliamas pagal esamas vertes ir kokį CO2 kiekį reikia neutralizuoti. Gyvavimo ciklo įvertinimo rezultatus tikrina ir tvirtina nepriklausomi „TÜV Nord“ ekspertai.

ID.3 komponentai

Kokiais privalumais pasižymi ID.3

Volkswagen“ laikosi įsipareigojimo tiekti jums ID.3, pasižymintį neutraliu anglies dioksido pėdsaku1. Siekdami užtikrinti, kad jūsų automobilio CO2 pėdsakas būtų palankesnis aplinkai nei automobilių su vidaus degimo varikliais, pirmiausia imamės įvairių priemonių, kad sumažintume CO2 emisijas, išskiriamas per gamybos procesą. Šios priemonės aprašytos straipsnyje „Kartu siekiame geresnės klimato apsaugos“. Jos apima, pvz., žaliosios energijos naudojimą akumuliatoriaus elementų gamyboje ir vienoje iš mūsų gamyklų Cvikau mieste (Vokietija), kurioje gaminamas ID.3. CO2 emisijos, kurios neišvengiamai išskiriamos pradedant gamybos procesu ir baigiant automobilio perdavimu klientui bei vertinamos specialiojo gyvavimo ciklo įvertinimo metodu, yra maksimaliai kompensuojamos įgyvendinant sertifikuotus klimato apsaugos projektus.

Palyginus įvairius per visą automobilio gyvavimo ciklą atliktus įvertinimus aiškėja, kad net ir nekompensuojant likusių CO2 emisijų gamybos etape, ID.3 CO2 pėdsakas išlieka gerokai mažesnis nei panašių modelių su vidaus degimo varikliu. Tai galioja tiek įkraunant automobilį žaliąja elektros energija, tiek naudojant įprastą Europoje elektros energijos rūšių derinį2.

Be to, elektrinis mobilumas leidžia sumažinti CO2 emisijas automobilio naudojimo laikotarpiu beveik iki nulio, o tai, be jokios abejonės, yra didžiulis jo privalumas,
ypač, kai automobiliui įkrauti pasirenkama žalioji energija. Klimato išsaugojimas – jūsų rankose!

Ateities galimybės 

Gyvavimo ciklo įvertinimo rezultatai atskleidžia tik nedidelę dalį elektrinių automobilių privalumų gerinant klimato apsaugą. Jų potencialas mažinti CO2 emisijas yra kur kas didesnis, nei gali apimti automobilio gyvavimo ciklas. Jį pirmiausia lemia naudojimo laikotarpis, kuris skatina atsinaujinančių energijos šaltinių vystymąsi, o, antra, gamybos procesas. Glaudus bendradarbiavimas su tiekėjais leidžia mums mažinti likusias CO2 emisijas pasitelkiant žaliąją energiją ir perdirbtas medžiagas – net ir sudėtingoje pirminio tiekimo grandinėje. Štai kodėl mums sėkmingai pavyksta kompensuoti taršą įgyvendinant sertifikuotus klimato apsaugos projektus – jie yra veiksminga tarpinė priemonė ir pirmasis žingsnis siekiant nulinės taršos ateityje.