Elektrinio mobilumo išteklių įsigijimas

Elektrinis mobilumas suteikia viską, ko reikia efektyviai ir tvariai ateičiai, tačiau taip pat kelia ir įvairių iššūkių: nuo žaliavų iki perdirbimo. Volkswagen“ prisiima atsakomybę ir dirba prie holistinių sprendimų, orientuotų į žmones ir aplinką.

Ličio ir kobalto iliustracija

Elektriniam mobilumui reikalingos žaliavos

Judėjimui reikalinga energija. Elektrinis mobilumas yra ypač naši forma. Juk palyginti su vidaus degimo varikliu, elektrinis automobilis gali nuvažiuoti nuo trijų iki keturių kartų toliau su tuo pačiu energijos kiekiu. Naujasis „ID.3“ šios energijos semiasi iš ličio jonų akumuliatoriaus.

Kiekvieną ličio jonų akumuliatoriaus elementą sudaro du elektrodai, separatorius ir elektrolitas. Vienas elektrodas pagamintas iš grafito, kitas – iš ličio, nikelio, mangano ir kobalto junginio. Panašių savybių elektrocheminių energijos saugyklų neįmanoma pagaminti be šių žaliavų. Bent jau kol kas.

„ID.3“ akumuliatoriaus žaliavos.

Kokios svarbiausios žaliavos naudojamos ličio jonų įkraunamų akumuliatorių gamybai? Kurioje pasaulio vietoje jos išgaunamos? Kiek žaliavų sunaudota jūsų „ID.3“? Sužinokite čia.

Kobaltas: elementas

Pavadinimas kilęs iš žodžio „cobaltum“ (lot. „goblinas“), nes kadaise žmonės tikėjo, kad goblinai naudoja šį seniau nenaudingą mineralą rūdoms užteršti.

  • Simbolis                                       Co
  • Atsargos*                                      7 000 000 t
  • Išvaizda                                        Metalinė mėlyna / pilka
  • Agregatinė būsena                     Kietasis kūnas

* Ekonominiu požiūriu eksploatuotini telkiniai visame pasaulyje 2019 m. pagal pažangiausias technologijas; šaltinis: USGS

Volkswagentaikomos priemonės

Automobilių gamybai reikalingos žaliavos, kurių žvalgymas paprastai daro įtaką ekosistemoms, tai veikia ir žmones, ir aplinką. Suprantame tai. Todėl tiesioginiai mūsų tiekėjai sutartimis yra įsipareigoję laikytis aukštų aplinkosaugos ir socialinių standartų, nurodytų Elgesio kodekseAtidaryti nuorodą ir ten jų taip pat konkrečiai reikalaujama nepažeisti žmogaus teisių tiekimo grandinėse.

Tačiau šiuo metu vis tiek negalime visiškai užtikrinti, kad tiesioginiams tiekėjams taikomų reikalavimų laikomasi visur, įskaitant kasyklas. To priežastis – tiekimo grandinės holistinis auditas yra labai sudėtinga užduotis. Volkswagen“ šiuo metu net neperka akumuliatorių žaliavų, o įsigyja baigtų akumuliatorių elementų. Dėl to kasyklas nuo mūsų naudojamų akumuliatorių skiria iki aštuonių apdorojimo etapų ir tarpinių tiekėjų ir sumažėja tiekimo grandinės skaidrumas.

Su tiekimo grandine susiję skaidrumo ir tvarumo pavojai, kaip pavyzdį naudojant akumuliatorių gamybą

Su tiekimo grandine susiję skaidrumo ir tvarumo pavojai, kaip pavyzdį naudojant akumuliatorių gamybą

1 Kasimas
2 Platintojas
3 Perdirbimo gamykla
4 Katodas
5 Akumuliatoriaus elementas
6 Skaidrumas
7 Pavojus tvarumui

„Drive Sustainabiltiy“ logotipas

Remiantis iniciatyvos „Drive Sustainability“, kurios vienas iš steigėjų yra Volkswagen“, atliktu tyrimu nustatėme 16 žaliavų, kurios kelia didesnį tvarumo reikalavimų pažeidimų pavojų, į jas taip pat įeina litis ir kobaltas. Mūsų tikslas yra sekti šių žaliavų tiekimo grandinę pradžios link iki pat kasimo, nustatyti visus tiekėjus ir atskleisti pavojus tvarumui. Tada imsimės šių pavojų sumažinimo priemonių ir pasinaudosime Volkswagen Group“ stipriosiomis savybėmis taikydami geresnius aplinkosaugos ir socialinius standartus visoje tiekimo grandinėje.

Išbandome novatoriškas technologijas, kad ateityje būtume gerai techniškai pasiruošę šiam procesui. Pavyzdžiui, bandomajame projekte su IBM ir kitais „Responsible Sourcing Blockchain Network“ (RSBN) partneriais bus taikoma blokų grandinė, kad kobalto ir kitų mineralų keliai būtų sklandžiai ir skaidriai stebimi beveik realiuoju laiku. Per kiekvieną apdorojimo veiksmą įvestų duomenų vėliau nebebus galima pakeisti arba panaikinti, nuo kasyklos iki pat Volkswagen“ gamyklos.

Blokų grandinės žaliavų tiekimo grandinės koncepcija: decentralizuota, saugi ir skaidri.
Blokų grandinės žaliavų tiekimo grandinės koncepcija: decentralizuota, saugi ir skaidri.
1 Kasykla
2 Lydymas
3 Antrinis tiekėjas
4 Transportas
5 Tiesioginis tiekėjas
6 Volkswagen

Išteklių įsigijimas ir iššūkiai

Daugiau nei pusė pasaulio kobalto išgaunama Kongo Demokratinėje Respublikoje. Didžioji dalis išgaunama pramoninėse atviro tipo kasyklose. Tačiau žmonės ir patys kasa kobaltą. Tai daroma mums nepriimtinomis aplinkosaugos, socialinėmis ir saugos sąlygomis.

Kad geriau suprastume ir stebėtume situaciją vietiniu būdu, bendradarbiaujame prie žaliavų sertifikavimo (CERA) projekto, kurdami tvarų žaliavų kasimo standartą.

Siekdami dar didesnio poveikio, ypač norėdami išvengti vaikų darbo, esame aktyviai įsitraukę į Pasaulinį akumuliatorių aljansą. Jame kartu su daugybe svarbių akumuliatorių tiekimo grandinės suinteresuotųjų šalių siekiame nustatyti ir inicijuoti konkrečias priemones situacijai Konge pagerinti.

Litis taip pat yra didesnį pavojų tvarumui kelianti žaliava. Didžiausios atsargos yra Pietų Amerikos druskinguosiuose ežeruose, kur jis yra ištirpęs sūryme. Jis pumpuojamas į paviršių ir litis išgaunamas garinant vandenį. Tačiau per didelis vandens suvartojimas neigiamai veikia ekosistemą ir žemės panaudojimą.

Litis taip pat randamas mineralinėse nuosėdose, kurias galima išgauti įprastai kasant rūdą. Pavyzdžiui, Australijoje, kur šiuo metu iškasama daugiausia ličio.

Kasant litį taip pat reikalaujame laikytis aukščiausių aplinkosaugos ir socialinių standartų. Prisiimame atsakomybę kartu su visomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, siekdami išvengti neigiamo ličio išgavimo poveikio žmonėms ir gamtai.  

Daugiau perdirbamų, mažiau kasamų žaliavų

Vienintelis galimas ilgalaikis tikslas yra iki minimumo mažinti svarbiausių žaliavų naudojimą iki visiško jų atsisakymo mūsų produktuose. Todėl jau dalyvaujame ateities akumuliatorių technologijų tyrimuose ir labai stengiamės per kitus 3–4 metus žymiai sumažinti reikiamą kobalto kiekį.

Taip pat siekiame patenkinti žaliavų ir energijos saugyklų poreikį, naudodami vis daugiau senų akumuliatorių. Tai galima pasiekti toliau naudojant senesnius, tačiau sveikus akumuliatorius vadinamajam „antrajam panaudojimui“, pavyzdžiui, lanksčiose greito įkrovimo stotelėse festivaliuose, arba tiesiogiai perdirbant juose esančias žaliavas.

Bandomoji novatoriško perdirbimo proceso patobulinimo linija jau veikia Volkswagen“ gamykloje Zalcgiteryje, šalia mūsų „Akumuliatorių elementų kompetencijų centro“. Šį procesą pradėjome kurti prieš 10 metų, todėl esame optimaliai pasiruošę pirmiesiems stambesniems akumuliatorių grąžinimams, kurie numatomi 2020-ųjų pabaigoje.

Planuojamo katodo medžiagų perdirbimo ciklo supaprastinta iliustracija.

Planuojamo katodo medžiagų perdirbimo ciklo supaprastinta iliustracija.

0 Žaliavų kasimas
1 Akumuliatorių gamyba
2 Pirminis panaudojimas
3 Akumuliatoriaus sistemos išrinkimas
4 Akumuliatoriaus modulių analizė
5 Tolimesnis sveikų modulių naudojimas (2-asis panaudojimas)
6 Malimas
7 Komponentų atskyrimas ir apdorojimas
8 Katode naudojamų nikelio, kobalto, mangano ir ličio pakartotinis naudojimas gamybos procese.