Taisyklės ir sąlygos: pagalba kelyje Volkswagen ID. gamos automobiliams

Pagalba bet kuriuo laiku ir beveik visoje Europoje. Gedimo, nelaimingo atsitikimo, vandalizmo ar (dalinės) vagystės atveju Volkswagen mobilumo garantija ID. gamos automobiliams padengs toliau išvardytų paslaugų teikimo išlaidas*, jei bus laikomasi šių sąlygų**.

* Atkreipkite dėmesį, kad mokėjimai už nepanaudotas paslaugas yra negalimi.
** Volkswagen pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ar koreguoti Volkswagen mobilumo garantijos sąlygas.

Paslaugos

 • Skambučių centro pagalba telefonu
 • Remontas vietoje
 • Pagalba įkraunant aukštos įtampos baterijas ir 12 voltų akumuliatorius
 • Garantinio automobilio transportavimas
 • Transporto priemonės atstatymas
 • Transporto išlaidos
 • Pakaitinis mobilumas (pvz., taksi, dalijimosi paslaugų automobilis, viešasis transportas, pakaitinis arba nuomojamas automobilis) arba kelionės namo / tolimesnės kelionės išlaidų padengimas, pavyzdžiui, traukiniu, lėktuvu ar keltu.
 • Apgyvendinimo išlaidos
 • Saugojimo mokesčiai, jei automobilis nugabentas į sandėlį arba pas įgaliotąjį aptarnavimo partnerį
 • Pagalba po vandalizmo atvejo, dėl kurio neįmanoma arba draudžiama tęsti kelionę
 • Pagalba po transporto priemonės dalių arba visos transporto priemonės vagystės, dėl kurios neįmanoma arba uždrausta tęsti kelionę

Taisyklės ir sąlygos

1. Garantiniai įvykiai

Mobilumo garantijos teikėjas yra*.

Išmokos skiriamos, jei konkretaus automobilio vairuotojas (m/f/d)*** nebegali arba nebeturi galimybės toliau važiuoti dėl gedimo, avarijos, paties sukelto įvykio, (dalių) vagystės ar vandalizmo.

*** Čia visada turima omenyje vyriška, moteriška ir įvairi forma. Kad būtų lengviau įskaityti, toliau vartojama vyriškoji giminės forma, mintyse naudokite reikiamą formą.

Šiose taisyklėse ir sąlygose aprašytos paslaugos teikiamos visų kitų įvykių, kaip ir techninių gedimų, pavyzdžiui, pačių sukeltų gedimų, nelaimingų atsitikimų, (dalių) vagystės ar vandalizmo, atveju. Jeigu teikiant paslaugas būtų padaryta žala, dėl kurios paslaugų teikėjui gali būti pareikštos pretenzijos, turėtumėte kreiptis į „ARC Europe“ žalų valdymo atstovus.

„ARC Europe“ teikia visas pagalbos paslaugas Volkswagen AG“ vardu.

Mobilumo garantijos gavėjui suteiktos teisės galioja kaip papildoma nauda prie įstatymais numatytų garantijos teisių. Garantija neapriboja įstatymuose numatytų naudos gavėjo, kaip transporto priemonės pirkėjo, statutinių teisių prieš transporto priemonės pardavėją tais atvejais, kai transporto priemonė turi defektų ir tuomet, kai galimos pretenzijos transporto priemonės gamintojui pagal Produktų saugos įstatymą.

2. Asmenys, kuriems taikoma garantija

Vairuotojui ir kitiems automobilyje esantiems asmenims gedimo ar avarijos metu teikiamos pagalbos kelyje paslaugos, tačiau pagalba teikiama ne didesniam asmenų skaičiui nei automobilio registracijos liudijime nurodytas sėdimų vietų skaičius. Pagalba kelyje neteikiama keliaujantiems autostopu ir už kelionę mokantiems keleiviams.

3. Automobiliai, kuriems taikoma garantija

Pagalbos kelyje paslaugos teikiamos Volkswagen ID. gamos automobiliams, kurie naudojami pagal pirkimo, nuomos ar ilgalaikės nuomos sutartį.

Garantija netaikoma policijos, ugniagesių, greitosios medicinos pagalbos ir gelbėjimo bei komerciniam asmenų vežimui naudojamoms transporto priemonėms. Taksi, nuomos bendrovių ir vairavimo mokyklų automobiliams bei pašto tarnybai priklausančioms transporto priemonėms gali būti suteikiama tik pagalbos telefonu, remonto vietoje ir transportavimo paslaugos.

Iš esmės, automobilių parkams priklausančios transporto priemonės yra visiškai apdraustos pagal šias sąlygas. Tačiau jei automobilių parko transporto priemonės naudojamos kaip nuomojami automobiliai, taikomi nuomojamų automobilių apribojimai.

Ši teisė taikoma tik automobiliams, registruotiems garantijos galiojimo teritorijoje (plačiau aprašoma 4 punkte).

4. Garantijos galiojimo teritorija

Pagalbos kelyje paslaugos teikiamos šiose šalyse: Andoroje (AND), Baltarusijoje (BLR), Belgijoje (BEL), Bosnijoje ir Hercegovinoje (BIH), Bulgarijoje (BGR), Danijoje (DNK), Vokietijoje (DEU), Estijoje (EST), Suomijoje (FIN), Prancūzijoje (FXX), Gibraltare (GIB), Graikijoje (GRC), Airijoje (IRL), Islandijoje (ISL), Italijoje (ITA), Kanarų salose (IC), Kroatijoje (HRV), Latvijoje (LVA), Lichtenšteine (LIE), Lietuvoje (LTU), Liuksemburge (LUX), Monake (MCO), Juodkalnijoje (MNE), Nyderlanduose (NLD), Šiaurės Makedonijoje (MKD), Norvegijoje (NOR), Austrijoje (AUT), Lenkijoje (POL), Portugalijoje (PRT), Rumunijoje (ROU), San Marino Respublikoje (SMR), Švedijoje (SWE), Šveicarijoje (CHE), Serbijoje (SRB), Slovakijoje (SVK), Slovėnijoje (SVN), Ispanijoje (ESP), Čekijoje (CZE), Vengrijoje (HUN), Jungtinėje Karalystėje (UK), Gernsyje (GGY), Džersyje (JEY), Meno saloje (IMN) ir Vatikano Miesto Valstybėje (VAT).

5. Pagalbos kelyje trukmė

Garantijos terminas prasideda nuo tos akimirkos, kai garantijos teikėjas arba įgaliotas Volkswagen partneris perduoda automobilį pirminiam pirkėjui, arba nuo pirmosios registracijos datos, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau, ir galioja trejus metus. Nepriklausomai nuo to, garantijos sąlygos pradeda galioti, kai transporto priemonė pristatoma, įregistruojama arba naudojama įgaliotojo Volkswagen partnerio 4 punkte apibrėžtoje garantijos galiojimo teritorijoje.

Mobilumo garantija yra susieta su transporto priemone. Transporto priemonės pardavimo atveju garantijos teikėjas sutinka, kad mobilumo garantiją perimtų naujas pirkėjas.

6. Pagalbos kelyje paslaugos

6.1. Skambučių centro pagalba telefonu

Pirmoji galimybė naudojantis Volkswagen ID. gamos automobiliu gauti pagalbą kelyje – susisiekti su mūsų skambučių centru. Remdamasis turima informacija, skambučių centras nusprendžia, ar problemą galima išspręsti telefonu, ar reikia imtis kitų priemonių.

6.2. Pagalba kelyje, transportavimas ir remontas

Skambučių centras nusprendžia, kaip jums suteikti pagalbą kelyje. Jei automobilis negali būti sutaisytas vietoje, organizuojamas ir apmokamas automobilio transportavimas į artimiausio įgalioto partnerio servisą. Pagalba galima ir iškilus sunkumams įkrauti automobilio bateriją, pavyzdžiui, su kištuku, įkrovimo lizdu, įkrovimo dangteliu, kabeliu ar iškilus kitų problemų.

Išsikrovus automobilio baterijai, pagalbos kelyje tarnyba pasirūpina, kad pasiektumėte artimiausią veikiančią įkrovimo stotelę, įkrovimo punktą vairuotojo darbo vietoje ar jo namuose, jei jie nenutolę toliau kaip 50 km.

Įvertinę numatomą remonto laiką, skambučių centro atstovai, atsižvelgdami į kliento poreikius, nusprendžia, ar laukti numatytą laiką (remontas, kol laukiate), ar suteikti alternatyvias mobilumo ir/ar apgyvendinimo paslaugas.

Jei bus reikalingas transporto priemonės remontas, jis bus suorganizuotas, atliktas ir apmokėtas.

6.3. Saugojimo mokesčiai

Į kainą įskaičiuoti transporto priemonės saugojimo mokesčiai (parkavimo mokesčiai) įgalioto partnerio servise arba sandėlyje.

6.4. Alternatyvus mobilumas

Visais atvejais, kai atsiradus gedimui vairuotojas nėra užtikrintas, ar galės tęsti kelionę savo automobiliu, atsižvelgiant į individualią kliento situaciją, organizuojamos ir apmokamos šios paslaugos:

 • pakaitinio mobilumo paslaugos: taksi, keleivinio transporto paslaugų, viešojo transporto, automobilių dalijimosi, kito transporto dalijimosi paslaugų, dviračių nuomos ir panašios išlaidos iki 150 Eur vienam atvejui (vairuotojui ir visiems keleiviams) be PVM.
 • pakaitinis automobilis bus suteikiamas numatytam remonto laikotarpiu arba ne ilgiau kaip trims darbo dienoms ir savaitgaliais bei švenčių dienomis.
 • kelionė traukiniu antra klase arba skrydis lėktuvu, jei kelionė traukiniu į namus ar tolimesnį tikslą pagrįstai truktų ilgiau nei 6 valandas, iki 500 Eur be PVM vienam atvejui (vairuotojui ir visiems keleiviams). Bet kokias išlaidas, viršijančias šią sumą, prieš naudojantis paslaugomis, turi patvirtinti mūsų skambučių centras.

Pakaitinis automobilis turi atitikti pakeičiamos transporto priemonės klasę ir būti išduodamas įgaliotojo partnerio serviso, kuriame atliekamas konkrečios transporto priemonės remontas, arba netiesiogiai išduodamas skambučių centro. Teisė į elektromobilį nėra suteikiama. Visas papildomas išlaidas, susijusias su pakaitine transporto priemone, tokias kaip degalai, elektra, kelių mokesčiai ir panašiai, apmoka vairuotojas.

Vairuotojas turi atitikti transporto priemonių nuomos įmonės reikalavimus dėl amžiaus, galiojančio vairuotojo pažymėjimo, degalų užstato ir kredito kortelės.

Vairuotojas nuomos sutartį sudaro savo vardu ir savo sąskaita atsiskaito už bet kokias paslaugas, kurios nėra įtrauktos į garantiją. Į garantijos paslaugas įskaičiuojamas kasdienis nuomos mokestis, draudimas eismo įvykio atveju, apsauga nuo vagysčių ir trečiųjų šalių atsakomybės draudimas, nemokamas neribotas leidžiamas nuvažiuoti atstumas, mokesčiai geležinkelio stotyse, oro uostuose ir ne darbo valandomis, naktį ar savaitgaliais taikomi mokesčiai, taip pat žieminės padangos, jei to reikalauja įstatymai.

Tarptautinė automobilio nuoma į vieną pusę (paliekant automobilį kitoje vietoje) ribojama iki 1 250 Eur be PVM.

Į garantiją nėra įtraukiamos nei žalos atlyginimo po didesnio susidūrimo paslaugos (ang. „Super Collision Damage Waiver“ – SCDW), nei priedų, tokių kaip navigacija, vaikiškos kėdutės, sniego grandinės ir kitos išlaidos.

6.5. Apgyvendinimo išlaidos

Apgyvendinimo išlaidos, įskaitant pusryčius, apmokamos iki 150 eurų be PVM asmeniui už naktį, ne ilgiau kaip tris naktis, jei apdraustasis yra nutolęs daugiau kaip 100 km nuo savo nuolatinės gyvenamosios vietos.

7. Papildoma paslauga užsienyje: automobilio grąžinimas atsižvelgiant į planuojamo remonto trukmę

Neremontuotos transporto priemonės atvežimas iš apgadinimo vietos įgaliotajam serviso partneriui vairuotojo gyvenamojoje vietoje arba vairuotojo pasirinktam įgaliotam serviso partneriui, jeigu tikėtina, kad transporto priemonė nebus suremontuota per tris darbo dienas. Šį sprendimą dėl transporto priemonės grąžinimo į nuolatinę naudojimosi valstybę ir išlaidų už tai prisiėmimą turi iš anksto patvirtinti skambučių centras.

8. Nekompensuojami įvykiai

a) Įvykiai, kurie gali būti siejami su techninės priežiūros darbais ir (arba) remontu, kurie nebuvo atlikti pagal gamintojo specifikacijas, arba įvykę dėl atsarginių dalių ar priedų, kurių nepatvirtino Volkswagen AG“

b) Įvykiai, susiję su tuo, kad pirkėjas nesilaikė pirkimo objekto tvarkymo taisyklių (eksploatavimo instrukcijos, aptarnavimo), įskaitant privalomos priežiūros neatlikimą

c) Įvykiai, susiję su dalyvavimu lenktynėse, ralyje ir panašiose varžybose arba mokomaisiais važiavimais su garantine transporto priemone, pavyzdžiui, lenktynininkų kursai, šonaslydžio kursai arba vairuotojų saugos mokymai

d) Įvykiai, susiję su karu (pavojais), revoliucija, maištu, streiku, užgrobimu, piratavimu, Force Majeure, teroristiniais aktais, pilietiniais neramumais, vyriausybės institucijų suvaržymu ar oficialiais draudimais

e) Įvykiai, susiję su tyčiniais nusikaltimais, bandymais įvykdyti nusikaltimus arba pasikėsinimais

f) Įvykiai, susiję su girtavimu, piktnaudžiavimu narkotikais ar vaistais

g) Įvykiai, susiję su daiktų sugadinimu ar sunaikinimu, kai jie vežami apsaugas turinčiame automobilyje ar asmens, kuriam šios apsaugos galioja

h) Nelaimingo atsitikimo ar gedimo vietoje vykdyto tarnybų darbo, valymo ir sutvarkymo išlaidos

i) Įvykiai, tokie kaip transporto priemonėje arba ant jos vežamų daiktų vagystė arba praradimas gedimo, avarijos arba transportavimo metu

j) Tiesioginė, netiesioginė ar kaip pasekmė kilusi žala, kaip kad negautas pelnas, negautas uždarbis, praleistas traukinys, skrydis ar keltas, praleistas koncertas ir pan.

k) Savanoriški mokėjimai (pvz., arbatpinigiai)

l) Užrakintų arba transporto priemonėje paliktų daiktų keitimas

m) Gedimai, atsiradę dėl priekabos, traukiamos pagal sutartį numatytos transporto priemonės arba teisės vilkti neturinčios transporto priemonės, defektų

n) Įvykiai, atsiradę dėl didelio naudos gavėjo neatsargumo, tyčinių veiksmų, sukčiavimo ar sąmoningai padarytų naudos gavėjo pažeidimų

o) Gaisras, kai transporto priemonė ugnies apgadinama iš išorės

p) Branduolinė reakcija, radiacinė ar radioaktyvioji tarša, bakteriologinė ir cheminė tarša

q) Incidentai, įvykę, kai automobilį vairavo neįgaliotas vairuotojas arba vairuotojas, neturintis galiojančio vairuotojo pažymėjimo

r) Incidentai, kilę dėl pabėgimo iš įvykio vietos (vairuotojo pasišalinimas)

s) Įvykiai, kurie įvyko reikalavimus atitinkančios transporto priemonės vairuotojui nepaisius raudono šviesoforo signalo

t) Įvykiai, kai transporto priemonė yra paženklinta tranzitiniais, laikinais arba bandomiesiems važiavimams skirtais numeriais

u) įvykiai, įvykę ne viešuose keliuose, pavyzdžiui, paplūdimyje, miško take, kalnuose (keliuose) ir vandenyje

9. Įsipareigojimai įvykus gedimui, avarijai, apgadinimui, vagystei ir pan.

Bet kuriuo atveju reikia nedelsiant informuoti skambučių centrą. Jei į skambučių centrą nesikreipiama tiesiogiai, netaikoma ir pareiga teikti pagalbos veiksmus. Skambučių centras organizuos arba užsakys reikiamas priemones, o su tuo susijusios išlaidos, neviršijant nustatytų ribų, bus apmokėtos.

Jei reikalavimus atitinkantis asmuo dėl susiklosčiusių aplinkybių vis dėlto yra priverstas imtis veiksmų pats, gautų paslaugų čekių originalus patikrinimui jis gali pateikti tik iš anksto tai patvirtinus skambučių centrui.

Visus dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu:

claims.management@arceurope.comRašyti el. laišką

Jei reikia, galima prašyti viešųjų institucijų ataskaitos.

10. Nustatytos tvarkos nesilaikymas

Jei yra nesilaikoma numatytos pranešimų teikimo, informavimo ar elgesio tvarkos, išmokos gali būti atitinkamai sumažintos, nebent apdraustasis asmuo įrodo, kad sutarties pažeidimas neturėjo įtakos nuostolių atsiradimui, mastui ar nustatymui.

11. Papildomos teisės

Ši mobilumo garantija neapima jokių reikalavimų, viršijančių čia nurodytas išmokas. Pretenzijos, pagrįstos tyčiniais veiksmais ar labai neatsargiu garantijos teikėjo ir jo įpareigotų asmenų bei teisėtų atstovų elgesiu, ir pretenzijos, pagrįstos kūno, gyvybės ar sveikatos sužalojimais, lieka nepakitusios.

12. Subrogacijos teisė

Įvykus nelaimingam atsitikimui, pagal šią sutartį išmokos neteikiamos, jei ir trečiajai šaliai (trečiosios šalies civilinės atsakomybės, savanoriškas ar privalomasis draudimas) iš esmės tenka mokėti išmokas už tą pačią žalą. Jeigu, nepaisant minėtos nuostatos, buvo suteiktos išmokos už tuos pačius nuostolius, tai laikoma avansiniu mokėjimu, o apdraustasis asmuo savo reikalavimus trečiajai šaliai tokia pat apimtimi perleidžia paslaugų teikėjui ir taip pat leidžia paslaugų teikėjui perduoti šiuos reikalavimus trečiajai šaliai per mokesčių išieškojimo instituciją ir priimti įskaitant juos į išmokas.

13. Apibrėžimai

Naudos gavėjas

Bet kuris asmuo, turintis teisę gauti pagalbos paslaugas, kaip toliau apibrėžta šiose taisyklėse ir sąlygose.

Gedimas

Gedimas yra bet koks reikalavimus atitinkančios transporto priemonės veikimo sutrikimas, dėl kurio neįmanoma tęsti kelionės vertinant iš kliento perspektyvos. Tai apima ir transporto priemonės nulemtas sąlygas, t. y. tuščią arba beveik tuščią automobilio bateriją.

Nelaimingas atsitikimas

Nelaimingu atsitikimu laikomas reikalavimus atitinkančios transporto priemonės sugadinimas dėl staiga įvykusio įvykio arba išorinio smurtinio įvykio, dėl kurio nebegalima tęsti kelionės arba to nebeleidžia įstatymai. Tai apima ir dėl žvėrių atsiradusią žalą.

Vagystė

Transporto priemonės ar jos dalių vagystė, dėl kurios neįmanoma arba draudžiama tęsti kelionę, yra žala, padaryta dėl pasikėsinimo į turtą arba įvykdytos vagystės, vagystės siekiant pasinaudoti ar apiplėšimo, bet ne pasisavinimo.

Vandalizmas

Pagalba kelyje taip pat teikiama, jei reikalavimus atitinkanti transporto priemonė buvo tyčia apgadinta arba suniokota dėl neracionalios ir beprasmiškos kenkėjiškos veiklos, todėl tolimesnė kelionė nebegalima arba draudžiama.

Įgaliotas aptarnavimo partneris

Įgaliotieji serviso partneriai yra tos serviso įmonės, kurias oficialus importuotojas paskyrė atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus Volkswagen ID. gamos transporto priemonėms.

 14. Paslaugų teikėjas

Šios sutarties paslaugas teikia „ARC Europe“ nariai ir sutartiniai partneriai.